Pong! (Deel 2) Stap 2

Stap 2: Een nieuw Canvas object maken

Klik in de Menu balk op ‘GameObject > UI > Canvas’ om een nieuw Canvas object te maken.
Al de objecten uit het UI menu zoals knopjes, plaatjes, en text komen aan het Canvas vast te zitten.

Klik met je rechter-muisknop op het Canvas object in de Hierarchy View en selecteer ‘UI > Text’ om een Text object aan het Canvas vast te maken:

Zoals je in deel 1 hebt gezien kun je een Text object gebruiken voor zoiets als een score maar je kunt deze natuurlijk ook gebruiken voor zoiets als een titel.

Klik op het Text object in de Hierarchy View en geef het Rect Transform en daarna het Text component in de Inspector View de volgende instellingen:

Uitgezoomd in de Scene View ziet het er dan zo uit:

Klik onderaan in de Inspector View op ‘Add Component’ en selecteer ‘ UI > Effects > Shadow’ om een extra schaduw effect aan het Text object te koppelen.
Het Shadow component kun je de volgende instellingen geven:

Ga verder naar Stap 3: Een achtergrond afbeelding instellen

GreenArrowLeft Stap 1      Stap 3 GreenArrowRight