Afbeeldingen Transformeren (Photoshop)

Afbeeldingen Transformeren (Photoshop)

Transformeren = Verplaatsen/Schalen/Roteren etc.

Met transformeren in Photoshop kun je o.a een laag, selectie of vorm verkleinen, vergroten, schuin trekken, vervormen of roteren.

De belangrijkste hiervan zijn het schalen en roteren, dit is namelijk bijna altijd nodig als je foto’s gaat bewerken en is meestal ook het eerste wat nodig is nadat je een afbeelding of een deel van een afbeelding in een document hebt plaatst.

Photoshop biedt grofweg twee methoden om afbeeldingen te transformeren. De eerste is met Free Transform. Met Free Transform kun je de drie belangrijkste transformaties (verplaatsen, schalen, roteren) tegelijk doen.
De tweede methode is door te kiezen uit een van de losse Transform functies voor o.a. schalen, roteren, schuin trekken etc. die je kunt vinden in de menu balk bij Edit > Transform:

Op deze pagina wordt eerst uitleg gegeven over de Free Transform functie en daarna over de losse Transform functies.

Afbeeldingen transformeren met Free Transform

Als je in Photoshop een afbeelding in je document plaatst zet Photoshop automatisch de functie ‘Free Transform’ voor je aan waarmee je na het plaatsen direct kunt beginnen met het veranderen van de positie, schaal en de rotatie van de afbeelding.
Je kunt zien dat Free Transform aanstaat aan de vierkante handles in de hoeken van de afbeelding of als je in de menu balk bij Edit > Free Transform kijkt zie je dat er een vinkje voor die optie staat.
Via het menu of met de toetsencombinatie Ctrl + T kun je Free Transform ook zelf aanzetten:
(Menu-balk: Edit > Free Transform of Ctrl+T)

Omdat Photoshop terwijl Free Transform aanstaat de afbeelding altijd in een lagere preview kwaliteit laat zien, kan het zijn dat je afbeelding er tijdelijk een beetje of veel minder scherp uitziet. Na het transformeren zal je afbeelding weer de oorspronkelijke scherpte aannemen. Photoshop doet dit simpelweg om minder te hoeven rekenen zodat het verplaatsen etc. ook met extreem grote foto’s en langzame computers soepel blijft werken. 

Schalen, en roteren kan met de vierkante handles in de hoeken van de afbeelding en verplaatsen door op de afbeelding te klikken en te slepen.

Om te zorgen dat tijdens het schalen de hoogte/breedte verhouding gelijk blijft kun je de Shift toets erbij ingedrukt houden terwijl je een van de vier handles in de hoeken van je afbeelding klikt en sleept.
(Afhankelijk van de Photoshop versie die je gebruikt kan het ook andersom zijn, dan hoef je alleen Shift te gebruiken als je niet wil dat de verhoudingen gelijk blijven.)

Je kunt tijdens het transformeren ook kijken naar de width (W:) en height (H:) getallen in procenten, bovenin de Application Bar van Photoshop. De breedte en hoogte getallen moeten meestal hetzelfde zijn, tenzij je een uitgerekte afbeelding wilt.
(Let op: Wanneer je het Transformeren bevestigt door op Enter of het afvink teken te drukken, wordt de schaal die je afbeelding op dat moment heeft ‘de nieuwe 100%’.)

Door op het ketting symbooltje tussen de B: en de H: te klikken kun je de breedte en hoogte aan elkaar koppelen zodat je niet steeds Shift ingedrukt hoeft te houden bij het schalen:

Als je een afbeelding op dezelfde plek wilt laten terwijl je deze vergroot/verkleint kun je terwijl je schaalt de Alt toets ingedrukt houden. Hiermee laat je Photoshop eigenlijk schalen vanaf de ‘pivot point’ van je afbeelding.
Door Shift en Alt allebei ingedrukt te houden kunt je schalen vanaf het midden terwijl tegelijkertijd ook de hoogte/breedte verhouding hetzelfde blijft:

Roteren

Om een afbeelding te roteren kun je net-naast de handles in de hoeken van je afbeelding klikken. Je cursor zal veranderen in een gebogen pijl om aan te geven dat je daarmee de afbeelding kunt roteren.

Door Shift ingedrukt te houden terwijl je een afbeelding roteert kun je een afbeelding in vaste standen draaien, bijvoorbeeld precies 45, 90 of 180 graden:

Reference/Pivot Point

De pivot point (referentiepunt/as/draaipunt) wordt in Photoshop gevisualiseerd als een klein cirkeltje welke standaard altijd in het midden zit maar je kunt de pivot ook verplaatsen door deze naar een andere plek te slepen. Als je de pivot bijvoorbeeld in de hoek van een afbeelding plaatst kun je de afbeelding vanaf die hoek laten schalen (met Alt ingedrukt). De pivot bepaald ook waar de afbeelding omheen draait als je deze roteert:

Transformeren met de losse Transform functies

De losse Transform functies voor o.a. schalen, roteren en schuin trekken kun je vinden in de menu-balk bij Edit > Transform :

Schalen en roteren werkt precies hetzelfde als met Free Transform dus daarvoor kun je gewoon de uitleg hierboven lezen!

Skew (Schuintrekken)

Met Edit > Transform > Skew kun je op een iets andere manier je afbeelding schalen dan met de gewone scale tool, je kunt bijvoorbeeld éen zijde van de afbeelding schuin trekken ten opzichte van de andere zijde, dit doe je simpelweg door een van de handles te slepen net als met gewoon schalen. Door Alt of Shift + Alt erbij in te drukken kun je op iets andere manieren schuintrekken en ervoor zorgen dat de andere kant ook meebeweegt. Hier enkele voorbeelden van wat je met Skew kunt doen:

Distort (Vervormen/Verdraaien)

Distort werkt ongeveer hetzelfde als skew, het grootste verschil is dat wanneer je de randen sleept met skew schuif je deze alleen omhoog en omlaag of naar links en naar rechts. Met distort kun je een afbeelding alle kanten op uitrekken:

Perspective

Met perspective kun je een afbeelding/selectie/laag een éen-punts perspectief geven:

Warp

Met Transform > Warp kun je afbeeldingen ‘verdraaien’ door ergens op je afbeelding te klikken en daarna te slepen. Voor meer controle over het buigen kun je ook de punten langs de rand van het warp grid en de daarbij horende handles gebruiken:

Met warp kun je afbeeldingen ook op verschillende vooraf ingestelde manieren verdraaien. Dit doe je door in de Application-bar de Warp modus bijvoorbeeld op ‘wave’, ‘flag’, of ‘fisheye’ te zetten:

De mogelijkheden van wat je met een functie als warp kunt doen zijn vrijwel oneindig, een voor de hand liggend voorbeeld is dat je het gebruikt om een afbeelding over een ronde vorm heen te buigen, zoals bijvoorbeeld een fles of frisdrank blikje:

Als de transform handles buiten beeld vallen

Afhankelijk van het formaat van de afbeelding die je plaatst kan het nodig zijn om in- of uit- te zoomen op je document om alle handles in beeld te krijgen, dit kun je doen door Ctrl ingedrukt te houden en daarna de plus of min toets in te drukken of door Alt in gedrukt te houden en het scroll wiel van je muis te gebruiken:

ZoomInOutPhotoshop

Je kunt ook in/uit-zoomen via de menu balk View > Zoom In/ Zoom Out en daar zie je ook de toetsencombinaties nog een keer staan.
Zie ook de functie onder Zoom Out genaamd ‘Fit on Screen’ die je met Ctrl + 0 gebruikt, deze is handig om snel je afbeelding weer in het midden van je beeld te passen:

ViewZoomInOutPhotoshop

afhankelijk van hoe Photoshop is ingesteld kan het zijn dat je kunt zoomen door alleen het scroll wiel te gebruiken zonder daarbij Alt in te hoeven drukken. Als dit niet het geval is kun je de optie ‘Zoom with Scroll Wheel’ aanvinken in de Photoshop instellingen.
Nog een handige optie om uit te proberen is ‘Overscroll’. Met Overscroll geactiveerd kun je een afbeelding vrij bewegen met de Hand tool (Spatie) ook als je niet ingezoomd bent. :

Als je klaar bent met Transformeren

Druk na het transformeren op Enter of klik in de Application Bar op het afvink teken om het transformeren te bevestigen:

Je kan een afbeelding altijd later nog een keer transformeren met de toetsencombinatie Ctrl+T of via de menubalk Edit > Free Transform!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.