My Island (deel 2): Stap 3

Stap 3: Een ‘public’ variabel aanmaken

Klik met je muis op regel nummer 5 en druk tweemaal op Enter om wat schrijf ruimte te maken. Klik daarna op regel nummer 6 en typ het volgende met de hoofdletters op de juiste manier want C# is hoofdlettergevoelig!:

public Transform myTransform;

Zorg ervoor dat je script er zo uitziet:

using UnityEngine;
using System.Collections;

public class PlayerScript : MonoBehaviour {

      public Transform myTransform;

      // Use this for initialization
      void Start () {

      }

      // Update is called once per frame
      void Update () {

      }

}

Ga door naar Stap 4: Variabelen en types variabelen

GreenArrowLeft Stap 2        Stap 4 GreenArrowRight