My Island (deel 2): Stap 9

Stap 9: Zorgen dat de speler niet uit het level kan vallen

We hebben nu een eiland maar zoals je misschien al gemerkt hebt kunnen we er nog steeds vanaf vallen de lege ruimte in!
Met het volgende ‘if’ statement kunnen we ervoor zorgen dat dit niet meer gebeurd en dat de speler weer netjes terug geplaats wordt in het level wanneer hij of zij over de rand of uit het level valt.
Een if-statement is eigenlijk een manier om te programmeren dat; “Als (if) dit gebeurt doe dan dat”.
Bijvoorbeeld: “Als het leven van de speler 0 is dan is het game over” of “Als de speler door deze deur loopt begint het volgende level”.
Een regel als dit noemt men een if Statement. Het if-statement is een van de meest gebruikte codes omdat het in veel situaties gebruikt kan worden.

In C# ziet een lege if statement er zo uit:

If () {}

Een if-statement om te zorgen dat de “Game Over” scene geladen wordt ziet er zo uit:

        if (health < 1 ) 
        {
            Application.LoadLevel ("GameOver");
        }

In pseudo code (dat is “code” geschreven als gewone praat taal) staat hier:
Als het leven van de speller minder is dan 1 start dan het game over level.

Ga terug naar MonoDevelop en zet de volgende if statement in het Update () {} gedeelte.
Wat je in Update () {} in schrijft wordt ieder frame door Unity3D uitgevoerd. Als het spel 60FPS gaat dus 60 keer per seconde. Niet zoals bij Start () {} maar 1 keer.
Omdat we ieder moment dat er gespeeld wordt willen checken of de speler uit het level is zetten we de code hiervoor in het Update() {} gedeelte.

// Update is called once per frame
void Update () {

if (myTransform.position.y < -5 )
            {
                        myTransform.position = new Vector3(250,150,250);
            }
}

In ‘pseudo code’ staat hier:
Als mijn positie op de Y-as minder is dan -5 dan wordt mijn nieuwe X,Y,Z positie (250,150,250).
Pseudo code is geen echte code maar een manier om eerst in gewone taal op te schrijven wat je wilt. Als je begint met programmeren is het vaak een goede manier om eerst pseudo code te schrijven en het daarna om te zetten in echte code.

Ga door Stap 10: Nogmaals het script testen

GreenArrowLeft Stap 8        Stap 10 GreenArrowRight