My Island Deel 4: Stap 5

Stap 5: Het trigger script schrijven

Als MonoDevelop is opgestart zie je daarin je geopende TeleportScript met alvast twee lege functies van Unity, Start () en Update ().
De Start () functie wordt door Unity automatisch éenmalig geactiveerd zodra je op Play drukt, dus bij het starten van de scene. De Start functie kun je bijvoorbeeld gebruiken om dingen ‘klaar te zetten’, bijvoorbeeld de hoeveelheid levens waar de speler mee begint of de positie waar de speler begint.
De Update () functie is bedoeld voor code die tijdens het spelen steeds “ge-update” wordt en wordt door Unity ieder frame opnieuw gestart. De Update functie gebruik je bijvoorbeeld als je een timer wilt laten oplopen of een object rond wilt laten draaien etc.
Deze functies kun je dus gebruiken om dingen op verschillende momenten tijdens je game te laten gebeuren.

Nog een voorbeeld: Als je in de Start () functie een regel code zet die een object 1 centimeter naar voren plaatst wordt dat object als je op Play drukt slechts 1 centimeter naar voren gezet en daarna niets meer. Als je diezelfde regel in de Update () functie zet wordt het object ieder frame 1 centimeter naar voren geplaatst (dus ongeveer 60 keer per seconde) en ziet het er in-game uit alsof het object beweegt.

Om iets te laten gebeuren op het moment dat de speler door de trigger heenloopt kunnen we Unity’s ingebouwde OnTriggerEnter () functie gebruiken. De OnTriggerEnter () functie wordt door Unity automatisch gestart op het moment dat de speler contact maakt met de collider ingesteld als trigger.

Kijk voor meer informatie over functies op deze blog bij Extra > Extra uitleg: Functies/Methoden en op de Unity site bij Learn > Tutorials > Variables and Functions.

Zorg ervoor dat je script er zo uit ziet:

using UnityEngine;
using System.Collections;

public class TeleportScript : MonoBehaviour{

    // Use this for initialization
    void Start () {
    }

    // Update is called once per frame
    void Update () {
    }

    void OnTriggerEnter (Collider col)
    {
        print ("De speler heeft de trigger geraakt!");
    }
}

Sla het script op met Ctrl+S of klik op File > Save in de menubalk van MonoDevelop en keer terug naar Unity.

De volgende stap is het plaatsen en testen van de trigger in het eiland-level.

Ga door naar Stap 6: De trigger testen

GreenArrowLeft  Stap 4       Stap 6 GreenArrowRight