My Island (deel 2): Stap 2

Stap 2: De naam van het script controleren

Controleer of je in regel nr. 4 de naam PlayerScript ziet staan. Zo niet verander dan het woord NewBehaviourScript in PlayerScript want deze verwijzing moet precies hetzelfde zijn als de naam van het script.

public class PlayerScript : MonoBehaviour {

Het script heeft al een paar regels code die je computer vertellen dat het hier om een C# script gaat en niet om een gewoon textbestand of een script met een andere programmeertaal zoals Java of Boo.
Ook geven de eerste twee regels aan dat het een script is wat gebruikt maakt van zowel het Unity3D als het standaard System “woordenboek” of de “gereedschapskist” van codes.
We kunnen direct beginnen met het schrijven van onze code omdat Unity3D het script al voor ons heeft klaargemaakt.

De {} krulhaakjes (Curly Braces) geven de verschillende ruimtes aan waarin we code kunnen schrijven. Omdat het script begint met een haakje en eindigt met een haakje weet je computer waar de code begint en eindigt.
Het volgende krulhaakje zie je na Start () staan en geeft de tweede ruimte aan, dit is dus een ruimte in een ruimte.
Je kunt het script zien als een huis en Start () {} en Update () {} als 2 aparte kamers in dat huis.

Als je het script vastmaakt aan een object in Unity3D en op Play druk dan leest je computer het script van boven naar beneden, van links naar rechts en vertaalt de codes in gebeurtenissen op je scherm. Als je computer alles heeft gelezen dan is er 1 beeldje (frame) voorbij en begint het lezen weer vanaf bovenaan. Als je in een spel 60 beeldjes per seconde ziet dus 60FPS (frames per seconde), dan leest je computer het script dus 60 keer per seconde!

Ga door naar Stap 3: Een ‘public’ variabel aanmaken

GreenArrowLeft Stap 1        Stap 3 GreenArrowRight