My Island deel 1: Stap 8

Stap 8: Het terrein een texture geven

Selecteer het Terrain object in de Hierarchy view om het object in de Inspector view te kunnen zien. In de Inspector: Klik in het Terrain component op het Penseel symbooltje:
Unity3D-MyIsland InfoGraphic 03

Klik daarna iets daaronder op Edit Textures:Unity3D-MyIsland InfoGraphic 04 en druk op Add Texture.
Druk in het Add Terrain Texture schermpje wat open springt op het select knopje van het Albedo(RGB) vierkantje.
Unity3D-MyIsland InfoGraphic 05
Scroll iets omlaag in het Add Terrain Texture schermpje wat opent en dubbelklik op het GrassHillAlbedo gras plaatje. Druk hierna op Add.
Herhaal deze stappen om nog een tweede texture toe te voegen met de naam GrassRockyAlbedo.
Je zult zien dat het Terrain object nu de gras texture heeft gekregen en dat we twee textures klaar hebben gezet in het Terrain component.

Screen Shot 2015-12-26 at 13.17.56

Ga door naar Stap 9: Het terrein vormgeven

GreenArrowLeft Stap 7       Stap 9 GreenArrowRight