My Island Deel 4: Stap 7

Stap 7: De teleport code schrijven

Keer terug naar het TeleportScript in MonoDevelop en zorg dat je script er zo uitziet:

using UnityEngine;
using System.Collections;

public class TeleportScript : MonoBehaviour
{
    public GameObject otherTeleport;

    // Use this for initialization
    void Start () {
    }

    // Update is called once per frame
    void Update () {

    }

    void OnTriggerEnter (Collider speler)
    {
        print ("De speler heeft de trigger geraakt!");
        speler.transform.position = otherTeleport.transform.position;
        speler.transform.position += Vector3.forward * 1;
    }
}

Let op dat je ook de regel boven de Start () functie met public GameObject otherTeleport; overneemt in je script! Dit is een variabel van het type GameObject waaraan de andere teleport toegewezen kan worden.

De eerste van de twee regels die erbij zijn gekomen in de OnTriggerEnter () functie zorgt ervoor dat de collider’s/de speler’s positie wordt veranderd in de positie van de andere teleport in het level. Hierdoor komt de speler dus precies op de plek van de andere teleport te staan. Met deze regel code verander je dus de x,y,z, position waardes van de speler’s transform component net zoals je dat in de Inspector view van Unity kan doen, maar dan via script.
De regel daaronder plaats de speler daarna nog 1 meter extra naar voren om te zorgen dat de speler niet eindeloos heen en weer ge-teleporteerd wordt.

Het enige wat er nu nog gedaan moet worden om dit te laten werken is het script laten weten wat het andere teleport object is.

Sla het script op met Ctrl+S en keer terug naar Unity.

Ga door naar Stap 8: De “otherTeleport” variabel toewijzen

GreenArrowLeft  Stap 6       Stap 8 GreenArrowRight