Extra uitleg: Het verschil tussen 2D/3D

In Unity kun je zowel 2D als 3D games maken maar het is ook mogelijk om een 2D spel te maken met 3D achtergronden of om op een andere manier 2D met 3D te combineren. Dit noemt men dan 2.5D.
Bij het maken van games werk je met een 2D of 3D coördinatenstelsel. Ieder object of plaatje waar een game uit bestaat heeft een positie binnen dat coördinatenstelsel.
Het verschil tussen een 2D en 3D spel is dat je bij een twee-dimensionaal spel gebruik maakt van maar twee assen, de X en Y-as. Dus links/rechts is X, omhoog/omlaag is Y.
Bij een 2D game heeft ieder object dus alleen een X,Y positie.
In de afbeelding hieronder zie je dat de positie van Mario 9 op de X-as is en 12 op de Y-as:

2DUitlegMario-02

In een 2D game kun je als speler dus alleen omhoog en omlaag en naar links en rechts bewegen.
Wat er gebeurt als je in een game de speler beweegt is dat je eigenlijk de X,Y coördinaten van de speler verandert, waarna de computer weet waar de speler in beeld vertoont moet worden.
Ook als je de muiscursor van je computer beweegt verander je eigenlijk de X,Y getallen van het pijlplaatje van de muiscursor en iedere ‘window’ van ‘windows’ heeft ook een X,Y positie want windows is een 2D programma.

In Unity stoppen de assen niet bij 0 maar strekken zich in de min uit naar links en naar onder. Een positie van een object kan dus ook -4 en -8 zijn zoals van de kubus links onderin in de afbeelding hieronder:

UnityVectorSystem-01

Bij een drie-dimensionaal spel wordt er nog een derde as gebruikt voor de diepte, de Z-as. Dus voor naar voren/achteren. De ballon in de afbeelding hieronder heeft dus een positie die bestaat uit X,Y,Z coördinaten. De positie van de ballon is (5,4,3) , dus 5 op de X-as, 4 op de Y-as en 3 op de Z-as:

Unity3DSpace

Omdat de assen zich in de min uitstrekken is het midden van de game wereld in Unity op nul. Dus (0,0,0).
Als je in de Scene view in Unity je camera zo draait dat de pijlen dezelfde richting opgaan als in de afbeelding hieronder dan kijk je recht tegen je level aan. Je kan ook de ‘gizmo’ met de gekleurde ‘cones’ die je rechts boven in de hoek ziet gebruiken om de camera vaste standen op te draaien:

Screen Shot 2016-09-05 at 11.45.44

Unity gebruikt voor het gemak de kleuren Rood, Groen en Blauw (RGB) om de assen aan te duiden. Je kan de volgorde van de assen gemakkelijk onthouden met het ezelsbruggetje:

RGB = XYZ.

Dus Rood = X, Groen = Y en Blauw = Z.

Screen Shot 2015-12-28 at 14.09.12