Extra uitleg: GameObjects

Een spel wordt opgebouwd uit Objecten, die vervolgens weer uit meerdere losse objecten kunnen bestaan. Een stoel object kan bijvoorbeeld uit verschillende stoelpoot, zitting en rugleuning objecten bestaan. In Unity worden objecten die je in de game gebruikt ‘GameObjects’ genoemd.

Screen Shot 2015-12-28 at 14.46.34

In het plaatje hierboven zie je dat ik voor de stoel een leeg ’empty’ GameObject gebruikt heb als houder voor de losse onderdelen van waaruit de stoel bestaat.
Het gebruiken van lege GameObjects  als houders voor andere GameObjects is een gebruikelijke manier van werken.
Het aan elkaar koppelen van objecten zodat er een hierarchy ontstaat wordt ‘parenting’ genoemd.
Het lege Stoel object is de parent (ouder) en de zitting rugleuning en stoelpoten zijn child (kind) objecten van de parent.
Het handige hiervan is dat je de parent kan bewegen en dan bewegen de child objecten gewoon mee. Maar als je een van de child objecten beweegt dan beweegt het parent object niet mee.
Je kan dit in Unity gemakkelijk voor elkaar krijgen door de objecten die je wilt koppelen op elkaar te slepen in de Hierarchy view.

!Het principe van parenting wordt in veel andere programma’s ook toegepast. Denk aan photoshop en Illustrator waarbij gewerkt wordt met layers/lagen. Je kan layers net als de GameObjects van Unity ook aan elkaar ‘parenten’ door ze op elkaar te slepen. Dit is handig als je bijvoorbeeld een karakter tekent die uit verschillende delen bestaat. Als je het hele character wilt verplaatsen selecteer je de (eventueel lege) parent layer en als je alleen een arm wilt draaien selecteer je gewoon de child layer waarop de arm is getekend.
(Eigenlijk ook hetzelfde als de mappen structuur van Windows!)